Pile alcaline AAAA Energizer LR61/E96 blister de 2

Pile alcaline AAAA Energizer LR61/E96 blister de 2

Pile alcaline AAAA Energizer LR61/E96 blister de 2

conditionnement: 5 blisters de 2 piles

Piles Energizer AAAA / LR61 Alcaline en Blister de 2.
Tension : 1.5V
Equivalences : AAAA , LR61, LR8D425, GP25A, 25A, E96, MN2500
Dimension : 8,30 x 42,50 mm

LR61ENER